PROJECTE FORMACIÓ AMB VALORS

 La Fundescam - Fundació Esportiva Camprodon, apostem per la formació integral dels nens i les nenes que la comformen, i aprofitem els esports en els quals cada participant està implicat, com a mitjà per educar, i formar en valors, transmetent allò positiu que l'esport ens aporta, per tal de que els nens ho puguin posar en pràctica en l'esport, però també que serveixin per habilitats per la vida mateixa.

 

Aquest projecte está dividit en dues parts:

D'una banda una primera, que consta d'una activitat enfocada a l'esport en qüestió, que de manera pràctica durant les sessions d'entrenament o de manera més teòrica a casa, hauran de realitzar al llarg del trimestre.

 

La segona part del projecte, serà al finalitzar el trimestre, en el qual es farà una conferència, on es pretendrà parlar sobre el valor treballat durant aquest periode de temps amb una persona o grups de persones, importants en el món de l'esport, i que mitjançant els seus èxits esportius, ens expliquin la seva experiència tot relacionant amb els valors que treballem a la Fundació.

Explicació del projecte a TVRipollès

Els valors a treballar Temporada 2016-17

Durant aquesta temporada 2016-17 els valors que treballarem són:

  • EL RESPECTE:

Respecte envers tôt allé que ens envolta ens ajudarà a ser millors persones. En el món de l'esport en general, aprendre a entendre i tolerar als rivals, àrbitres, companys, entrenadors, espectadors, etc. és un requisit bàsic per qualsevol nen/a.

  • COOPERACIÓ I TREBALL EN EQUIP:

Entenem per cooperació com l'actuació conjunta de tos els nens/es o d'un grupo d'aquests per tal d'conseguir un objectiu comú. La cooperación e sola posada en comú de mètodes per asilos uns objectius que satisfacin les necesitats del col·lectiu. En la cooperació, l'èxit d'un, depèn siempre i en toda manera de l'èxit dels altres, es treballa unit esforços i aprofitant les diferents talents de cada integrante del grup. 

  • CAPACITAT D'ESFORÇ I SUPERACIÓ PERSONAL: 

És de vital importància fer veure als nens i nenes que la capacitat per esforçar-se es bàsica per aconseguir aquells objectius als quals volem arribar. La superació personal, relacionada amb la capacitat d'esforç, l'entenem com el valor que ens ajuda a motivar i perfeccionar a les persones, guanyant en totes les dificultats que se'ns presenten, permetent desenvolupar un esforç per aconseguir l'objectiu que ens hem marcat.

Els valors a treballar Temporada 2017-18

  • HÀBITS I CONDUCTES SALUDABLES: ALIMENTACIÓ / ACTIVITAT FÍSICA / HÀBITS D'HIGIENE / DESCANS: 

Els hàbits saludables són aquelles costums que poden influir positivament en la nostre salut. 

Alguns dels hàbits que podrien ajudar-nos a mantenir-nos sans serien:

  1. Tenir una dieta equilibrada. Menjar de forma saludable.
  2. Fer esport diàriament.
  3. Mantenir una bona higiene.
  4. Dormir les hores necessàries.

Pautes Generalitat de Catalunya: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/habits-saludables/

 

  • LA SOLIDARITAT

Entenem com la SOLIDARITAT, els llaços socials que uneixen els membres de una societat entre sí. D'aquesta manera, la solidaritat és el valor que consisteix en mostrar-se units a altres persones o grups, compartint els seus interessos i necessitats. 

 

La solidaritat és més que una actitud, la solidaritat sobrepassa a totes les fronteres: polítiques, religioses, territorials, culturals, etc. La solidaritat implica afecte, recolzament als amics, ajuda i empatia capa  persones que pateixen situacions injustes, i per tot això entenem que la solidaritat és un deure de justícia. 

 

 

 

Fec Vall del Ter a les xarxes socials:Fec Vall del Ter